Meher Baba Kilden

STILLHETENS STEMME

Sommer 2000

Nr. 3, viii årg.

Når han bryter sin taushet

John A. Grant


Når det gjaldt dette emnet siterte Eruch Jessawala Baba:

"Hver og én av dere er en vugge for Meg. Han sier Han kommer for å vekke — vekke hvem? Hvem er vi? Vi er ingenting. Han kommer for å vekke Seg Selv i oss. Bryte Sin egen taushet i oss — vi er ikke annet enn vuggen.

I hvert enkelt hjerte bryter Han Sin taushet. I hvert enkelt hjerte som tilber Ham og synger Hans pris og ære hører jeg at Han bryter taushet med mine legemlige ører, og hele verden vil komme til å høre det. Ja, overalt hvor Han går. Overalt hvor Hans taushet brytes i ett hjerte, og det hjertet drar fra sted til sted, kommer verden til å vite om det.

Så finnes det også en annen mening. Baba sa: Når Mitt kjærlighetsord bryter seg ut av sin taushet og taler i deres hjerter og sier dere hvem Jeg virkelig er, da vil dere vite at dette er det virkelige ordet dere alltid har lengtet etter å høre.

Det er mange tolkninger, disse ordene vil aldri vise oss sin fulle mening. Hver enkelt må erfare det, det er det hele. I dag sier til og med Aloba (en av Babas mandali, o.a.) at det vil bli en lyd som av torden i himmelen og at hele verden vil høre

det tordenskrallet, og den lyden vil være Han som bryter Sin taushet. Hvorfor skulle jeg si til Aloba at nei, du tar feil? Har jeg rett til det? Nei, jeg vet ikke selv. Hver enkelt må tolke Sannhetens ord. Vi vet ikke.

Jesus sa at Han ville komme igjen, og folk venter fremdeles på at Han skal komme igjen, og likevel har det vært to Adventer som har funnet sted siden da. Vel, hva kan man si til folk og til menneskeheten når de bare ønsker seg et tegn i skyene om at Han kommer? Hva er skyene? Skyene har kommet og gått så mange ganger… Det er slik Han spiller Sitt spill.

Jeg vil gjerne få tilføye noe selv når det gjelder dette temaet, Babas brudd på Sin taushet. Baba sa: Hvis Min taushet ikke taler, til hvilken nytte er ordene? Selv om jeg vet at Baba var taus i over 43 år i den forstand at Han bokstavelig talt ikke snakket, er det slik at Han i en annen forstand aldri har virket taus, fordi Han hele tiden kommuniserte kontinuerlig og meget effektivt med oss på den ene eller den andre måten. Det er som om Hans taushet hadde to aspekter; det bokstavelige og det symbolske. Det var aldri noe problem å forstå det bokstavelige aspektet, men i symbolsk forstand ble de to aspektene noen ganger blandet sammen, og da ble det forvirrende.

Hvis vi ser på meningen med "å snakke" som "å kommunisere" og "taushet" som "ikke å kommunisere", blir den symbolske meningen klarere. Han kommuniserte kontinuerlig, men bare med individer og små grupper. Når det gjaldt disse individene og små gruppene, var Han aldri taus. Når det gjaldt verden generelt, var Han taus i den forstand at de ikke var klar over Hans eksistens eller væren. Når Hans budskap kommuniseres til verden generelt, vil de få vite om Hans eksistens og væren, og da vil Han ha brutt Sin taushet når det gjelder verden generelt. De vil vite om Ham. Han vil kommunisere med dem. Så det at Han bryter Sin taushet, vil være koblet til Hans manifestering, og det vil ta tid.

Practical Spirituality with Meher Baba, s. 194
1985 © Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust


Hvis dere spør meg om hvorfor jeg ikke snakker, vil jeg svare at jeg ikke er taus, jeg er mer veltalende gjennom gestene og alfabettavlen.

Hvis dere spør meg om hvorfor jeg ikke snakker, vil jeg svare: Kanskje av tre grunner. For det første føler jeg at gjennom dere snakker jeg evig. For det andre er det for å avhjelpe den kjedsommeligheten jeg føler ved å snakke uten opphold gjennom deres skikkelser, at jeg holder meg taus i min personlige fysiske skikkelse. Og for det tredje fordi alt snakk, i seg selv, er tomt snakk. Forelesninger, budskap, erklæringer, foredrag av alle slag enten de er åndelige eller ikke, enten de meddeles verbalt eller skriftlig, er bare tomt snakk hvis de ikke handles på eller leves opp til.

Hvis dere spør meg om når jeg vil bryte min Taushet, vil jeg si at det blir når jeg føler for å si det ene virkelige Ordet som ble sagt i den begynnelsesløse begynnelse, for det er bare det Ordet som er verdt å si. Tiden for å bryte min ytre Taushet for å si det Ordet er meget nær.

Meher Baba     
The Path of Love, ss. 11-12
1986 © Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust

 

SILENCE DAY — 10. juli

Meher Baba var taus fra 10. juli 1925 til Han forlot kroppen sin 44 år senere. Mange av Hans elskere verden over minnes denne dagen gjennom egen taushet.
Meher Baba Kilden
ønsker alle en

GOD SOMMER!


Meher Baba Kilden
Trosterudveien 25C
0778 Oslo, Norway

Eric og Sigrid Solibakke

Tlf: +47 2292 0961

Norske oversettelser
Mona Brodin

2000 © Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust


Sannhet Kjærlighet Fred


Tilbake | Anthology | Main Page Norway | AvatarMeherBaba USA | HeartMind