STILLHETENS STEMME
Kvartalsskrift utgitt av Meher Baba Kilden

 
2012

Sommer ALT SOME ER EKTE...

Mot slutten av august 1957 ga Baba ordre til at fra september til mars 1958 — altså i seks måneder — skulle ingen gi etter for sine lystne tanker, ord eller handlinger.

Vår LEGEN OVER ALLE LEGER

Det var i begynnelsen av 1960. En dag ble jeg overmannet av en merkelig følelse. Det kjentes som om noen tok tak i nakken min med stor kraft. Jeg prøvde å bli kvitt følelsen ved å snu og vende på hodet i alle retninger, mot nord, øst, vest og syd, men det hjalp ikke i det hele tatt.

Vinter FØSELSDAGSREGN

I Meherazad pleide alltid mennene i mandalien å stå opp klokken fire om morgenen den 25. februar, bade og ta på seg sine beste klær. Klokken fem — tidspunktet for Babas fødsel — ropte mennene ut "Avatar Meher Baba ki jai!" syv ganger i hallen, og når Baba kom inn, gikk de opp til ham en etter en og ble omfavnet.2011

Høst OMSTREIFERE OG TIGGERE I DET NYE LIV

Den 12. desember 1949 forlot Meher Baba Eruch og de fire kvinnene Sarnath tidlig om morgenen og begynte å vandre mot Benares.

Sommer IKKE FOR ANDRE ENN GUD

En dag satte Baba meg på det jeg nå forstår var en prøve.

Vår BERUSET

La oss snakke litt om hvordan Meher Baba behandlet folk. Det vil være et svar på det du spurte om—om hvor stor verdi moderne pskologiske teknikker har.

Vinter NEPALI BABA

Mitt navn er Irshad Ahmad Khan. En gang var jet kjent some "Nepali Baba," og jeg var en av de "falske helgenene" som Baba advarte sine tilhengere mot og ikke ville de skulle ha noe å gjøre med. Her er min historie om hvordan Elskede Baba begunstiget meg med sin kjærlighet.2010

Høst INDISK MUSIKK OG KJÆRLIGHET

Baba ga tegn til en mandali om å gjøre seg klar til å sette den første lille 45-platen på platespilleren, som sto ved siden av ham. Før vi begynte å spille platene, sa Baba: "Norina [Matchabelli] og Jean [Adriel] elsket å lytte til denne musikken. Margaret [Craske] liker dem ikke [dvs. platene]. Noen vil like den, andre liker den kanskje ikke. Den [musikken] handler ikke om annet enn kjærlighet."

Sommer DINA BLIR KURERT

Mens de bodde i Nasik [1930-årene], ble Dina [Talathi] alvorlig syk, og Navalsha [mannen hennes] var svært bekymret for henne. Han snakket med Baba om det, og Baba forsikret ham om at ingenting ville skje med Dina. Mens han trøstet Navalsha, sa Baba faktisk at Dina ville overleve ham og at han heller burde bekymre seg om sin egen helse!

Vår FAST BESTEMT PÅ Å FØLGE BABA

Baba sa han hadde lyst til å ta en tur til Mandwa og ba Munshi telegrafere noen folk i Puna og Lonavla og be dem være med. Munshi, Dalvi, Lateef, Gustadji, Baily, Ghani, Abdulla Haroon Jaffer og en kjent sanger ble med Meher Baba på turen. Den 23. januar tok de en dampbåt opp langs kysten fra Bombay til Mandwa. Like før start kom de to muslimene S. M. Usman og Ramjoo Abdulla om bord. Usman hadde blitt invitert med på turen og hadde tatt med seg sin nære venn Ramjoo. Ramjoo hadde sett Meher Baba flere ganger, men aldri før fått anledning til å være sammen med ham i mer enn et par minutter. Mennene bar kurver fulle av søtsaker, frukt, chutney og brød om bord. Dampbåten tøffet ut av havnen, Meher Baba begynte å dele ut noe av maten, og mens de spiste, strålte han mot dem og alt syntes fylt av glede.

Vinter HENDELSER VERDT Å NEVNE

Det er noe jeg så i løpet av sahavas-en [1958] som synes verdt å nevne. En av hans hengivne hadde sett Baba og mistet bevisstheten om den fysiske verden så totalt at selv etter mange timers legebehandling hos dr. Donkin og hans kollegaer var det umulig å hente ham tilbake til bevissthet om verden. Legene ble bekymret for pasientens helse siden prognosen ikke var god—faren for et fullstendig nervøst sammenbrudd var til stede.2009

Høst DONASJONER TIL MESTEREN

De fem Fullkomne mestere er de fem personene som i sin tidsalder ikke bare blir Gud, men som etter at de har oppnådd Gudsrealisering, kommer ned til menneskets vanlige, normale bevissthet.... Selv om de fremstår som fem forskjellige mennesker, er de, og forblir de, alltid èn Gud, siden hver enkelt har nøyaktig den samme opphøyde erfaring av Gudsbevissthet. Men i sitt ytre forhold til verden viser hver enkelt en særpreget personlighet med sine egne karakteristiske trekk, preferanser, natur, vaner og måte å behandle folk på....

Sommer Å GLEMME SEG SELV

Baba la vekt på uselvisk tjeneste, men mener du virkelig å si at du ikke tenker på deg selv når du tjener andre? Det gjør du nok. Jeg sier ikke det fordi jeg kjenner deg, men fordi jeg kjenner meg selv. Uansett hvor hardt vi prøvde å være uselviske, vil en eller annen tanke snike seg inn. "Å, i dag har jeg sannelig gjort en god gjerning," og vi blir litt oppblåste ved tanken. Det er menneskelig.

Vår GI MEG DIN VELSIGNELSE

Det lå alltid mening bak Babas ordre, men jeg tror de de hadde en enda dypere betydning når de ble gitt i forbindelse med Hans indre åndelige arbeid, slik som under Hans avsondrethet.... Hvis man ikke adlød Babas ordre til punkt og prikke, ble Han opprørt. Selv om denne ulydigheten gjorde at Hans indre arbeid ble vanskeligere, var Baba allikevel mer opptatt av hva som kunne skje med den ulydige som et naturlig resultat av de åndelige lover som automatisk gjaldt i Hans fysiske nærvær.

Vinter EN MODIG REVOLUSJONÆR

[I oktober 1950 "gikk Baba ut av sitt Nye Liv" for å holde et møte med elskere og tilhengere som ikke hadde fått lov til å treffe ham på et helt år. Møtet ble holdt i en stor stallbygning ved Mahabeleshwar. o. a.]

Like før møtet skulle begynne, ga Baba tegn til Vishnu om at han skulle stenge den store stalldøren. Mens han holdt på med det, fikk han se Gustadji bevege seg langsomt mot døren etter å ha vært ute og tisset. Med tanke på hvor gammel han var og hvor lenge han hadde vært sammen med Baba, ventet Vishnu på ham før han lot døren gli igjen. I løpet av denne lille forsinkelsen klarte imidlertid to uinviterte menn å komme seg inn.2008

Høst DA BABA BA MEG PLYSTRE

Det var i Guruprasad i det lille rommet ved siden av hovedhallen. Baba satt i sofaen som vanlig. Dr. Deshmuk, Pukar Bhai, bror Francis og noen andre mandalimedlemmer var også til stede. Jeg satt ved siden av dr. Deshmuk. Nå hadde det seg slik at dagen i forveien hadde jeg holdt et foredrag i Meher Spiritual Center i Puna rundt temaet Babas Stilling som Avatar, basert på Avatar-begrepet i henhold til Bhagwat Gita, og hodet mitt var fullt av disse ideene mens jeg satt der foran Baba. Jeg forventet faktisk at Baba skulle be meg om å gi ham hovedpunktene fra foredraget mitt i senteret.

Sommer FERIE FRA BABA

Baba fortsatte sin semi-avsondrethet i mars [1955]. Selv om denne perioden var uten ytre drama, var ikke dette tilfellet for det som skjedde inne i de som var hos ham. Baba likte ikke at disiplene hans var i dårlig humør eller kjedet seg. Han forventet at de som var rundt ham, skulle være glade og muntre til en hver tid...Små personlige særheter og svakheter, som vanligvis lett kunne ignoreres eller undertrykkes i all travelheten som Babas "normale" liv innebar, ble mer utpregede og åpenbare nå som mennene ble holdt innendørs uten noe særlig å ta seg til.

Vår EN SKRUE LØS

Et av verdens mest brukte uttrykk er "Unnskyld meg!" Et av verdens minst brukte uttrykk er "La oss unnskylde ham!" Når det gjelder dette, tar jeg ydmykest plass blant flertallet. Jeg finner det vanskelig å tilgi andre for de krenkelser og skader de påfører meg. Jeg får lyst til å utslette dem selv om jeg er klar over min manglende evne til å gjøre det, og derfor utruster jeg meg vanligvis med et smil mens jeg skjærer tenner og sier med den ytterste vennlighet: "La oss bare glemme det, ok? Alt er greit, la oss ikke snakke mer om det." Den andre, som jeg føler er verdens dårligste menneske, bringes til å tro at jeg er en virkelig edel sjel, og saken glattes over av skinnhellighetens sement. Men når jeg gjør en feil eller faktisk skader noen, skynder jeg meg opp til alteret og ber til Den høyeste guddom om at Han må beskytte og tilgi meg. Jeg hilser i ærbødighet de sjeldne personer som ikke er som meg. Men her er historien om min forseelse sent i 1962 og om alt det interessante som fulgte.

Vinter DET ALLER HARDESTE

Mani forteller; "Aldri, ikke en eneste gang i løpet av de årene vi var sammen med Baba, hørte vi Elizabeth si nei til noe Baba ba henne gjøre. Ikke en eneste gang. Elizabeth var virkelig jordnær som menneske, i verdslig forstand en forretningkvinne, svært stabil. Hun kalte aldri Baba for 'darling' [slik Norina gjorde]. Hun sa alltid 'Ja, kjære Baba'—uansett hvor umulig det kunne virke.2007

Høst TIGGING I DET NYE LIV

Da vi begynte å leve våre liv i hjelpeløshet og håpløshet med Meher Baba i fasen for Det nye liv, hadde han allerede advart oss om at vi ikke kunne vente oss noen materiell eller åndelig gevinst. Baba hadde sagt at vi skulle være forberedt på å møte hunger, rede til å drikke vann fra dammer fulle av mark og at vi aldri ville komme tilbake fra dette livet. Han malte et ubarmhjertig bilde av Det nye liv.

Sommer INNFALLET FRA DET HINSIDIGE

Det opprinnelige innfall er komplett uavhengig av fornuft, intellekt og fantasi, som alle er biprodukter av dette innfallet. Fornuft, intellekt og fantasi avhenger av det opprinnelige innfallet og ikke vice versa. Fordi innfallet ikke er avhengig av fornuft, intellekt og fantasi, kan det hverken bli forstått eller fortolket i forhold til noen av disse funksjonene ved det begrensede sinn.

Vår ARBEID FOR MENNESKEHETENS ÅNDELIGE FRIHET

Frihet til å leve slik man ønsker det, søkes på alle livets områder. Dette uavviselige frihetskravet uttrykker seg som regel ved at det henger seg opp i enkelte ytre betingelser for den måten folk ønsker å leve på. Derfor vil de som identifiserer sitt liv med fedrelandet, søke nasjonal eller politisk frihet. De som anspores av økonomiske mål, søker økonomisk frihet. De som inspireres av religiøs streben, søker religionsfrihet. De som er entusiastiske i forhold til sosiologiske eller kulturelle ideologier, søker bevegelsesfrihet og frihet til å uttrykke de idealene de setter høyt og ønsker å utbre. Men få innser at den grunnleggende frihet, den som alene gir preg av sann verdi til alle disse forskjellige formene for relativ frihet, er åndelig frihet. Selv om alle de ytre forutsetningene for et fritt liv skulle bli fullstendig oppfylt og garantert, vil allikevel menneskets sjel fortsette å være ulykksalig trellbundet hvis den ikke lykkes i å realisere åndelig frihet.

Vinter MEDFØLELSE

For å gjøre fremskritt i vårt evolusjonære liv fra sten til menneskeform trenger vi motsatte opplevelser, og slik vil det alltid være; hvis ikke ville den guddommelige plan for livet aldri bli fullført. Hvis det ikke fantes noen guddommelig hensikt, ingen sti oppover mot Selvrealisasjon, da ville menneske-sjelens bevissthet for evig pendle fra den ene erfaringen til den motsatte og det ville aldri bli noen endelig seier over Maya, som må overskrides før mennesket kan realisere sin endelige forening med Gud, Som for alltid er evig barmhjertig og medfølende. De virkelige Mestere og helgener er klar over at de vet at over alt og til alle tider manifesterer allting Guds uendelige nåde og medfølelse i funksjon under alle forhold.2006

Høst Å SØKE GUD

En sann aspirant er ikke fornøyd med annenhånds kunnskap om åndelige realiteter, heller ikke er han tilfreds med kunnskap basert på resonnementer. For ham er ikke de åndelige realiteter et objekt for ørkesløs tenkning, og det å akseptere eller avvise disse realitetene er ladet med avgjørende betydning for hans indre liv. Selvfølgelig insisterer han da på direkte viten om dem.

Sommer DE BREDE VEIER TIL FORSTÅELSE

Man får den beste forståelse av de ulike brede veier som leder til åndelig forståelse ved i første omgang å skille mellom ånd og materie. For å forstå det materielle bruker vi materielle metoder, og for å forstå ånden bruker vi åndelige metoder. Materien blir forstått gjennom tanken eller intellektet som bearbeider data gitt gjennom de forskjellige sanser, men ånden lar seg bare forstå gjennom ånden selv. Denne høyeste form for forståelse, der ånden erfarer Selvkunnskap uten å bruke noe slags instrument eller medium, er meget sjelden og ytterst vanskelig å oppnå. Den beste tilnærming til forståelse av ånden er gjennom hjertet, ikke gjennom tanken.

Vår USELVISK TJENESTE

En karma-yogi unngår de selviske begjærenes kaotiske aktivitet så vel som den totale kravløshetens tilsynelatende ikke-handling. Han lever et liv i uselvisk tjeneste der det ikke finnes det aller minste innslag av personlige motiver og som fremmer guddommelighetens forløsning på alle livets områder. Selv når den er absolutt uselvisk, er det meget viktig at tjenesten styres av åndelig forståelse; for når den gripes an på en uintelligent måte, skaper uselvisk tjeneste ofte kaos og komplikasjoner.

Vinter DET ER DETTE SOM ER ÅNDELIGHET

Baba hadde sendt bud på noen av sine elskere fra forskjellige steder for at de skulle være sammen med ham. De var helt nye. De skulle oppholde seg i Meherabad i 21 dager for å få hans sahavas og kjærlighet og for å følge hans ordre. Hver morgen kom Baba fra Meherazad, og så dro han tilbake om kvelden. En dag spurte han dem alle før han forlot Meherabad: "Røyker dere?"

"Ja, Baba," svarte de. De var alle kjederøykere!

"I morgen tidlig klokken ni skal dere slutte å røyke," informerte Baba dem. "Ingen må gi etter for røykelysten. Fra og med det tidspunktet kommer jeg ikke til å tolerere denne vanen."2005

Høst FAVORITTONKELEN

Baba fikk meg til å føle meg høyt elsket. Han ga meg masse oppmerksomhet, noe jeg selvfølgelig frydet meg over. Jeg syntes han var vidunderlig — min kjærlige onkel, tryllekunstner og allvitende Gud. Jeg følte at jeg kunne spørre ham om hva som helst, og han svarte alltid på spørsmålet på mitt nivå, et barns nivå, men samtidig tok han alle spørsmålene på alvor. Når vi var i India, ville jeg bare være hos Baba, hele tiden.

Sommer OMSTENDIGHETENE ER IKKE MODNE

Den fjerde juni spiste Baba lunsj med Marie Dressler i hennes hjem.... Marie var en berømt filmskuespillerinne som hadde hatt hovedroller i mange Charlie Chaplin-filmer og vunnet Academy Award som beste skuespillerinne året i forveien....Marie var morsom og hadde en utpreget sans for humor, og Baba koste seg i hennes selskap — det varte ikke lenge før de pratet og spøkte som gamle venner. Midt i lunsjen sa hun: "Baba, hvis du lar meg få lov, vil jeg gjerne ta deg med ut i skogen og danse med deg. Og hvis du sier et par ord til meg, lover jeg ikke å fortelle det til noen!"

Vår OVERORDNEDE KATEGORIER I DET ÅNDELIGE PANORAMA

Universets mysterium er hierarkisk i struktur. Her finnes graderte kategorier der den ene opptrer over den andre. Universets åndelige panorama åpenbarer seg som en gradient med lover ovenpå lover. Å legge en type lov over den andre forutsetter de lavere lovers elastisitet og tilpasningsevne slik at de høyere overstyrende lover kan tre i kraft. I stedet for lovløshet betyr det et regime av graderte lover tilpasset hverandre på en slik måte at de alle tjener Gud Skaperens aller høyeste formål.

Vinter HOLDNINGER FOR ASPIRANTER OG ANDRE GRUPPER
Del II

Leseferdigheter er ikke utdannelse og utdannelse er ikke kultur, og disse to til sammen utgjør ikke "Dnyan" eller gnosis. Gnosis står i en klasse for seg, uavhengig av eventuelle ledsagende faktorer. Manglende leseferdigheter åpner for utbytting, men også leseferdigheter kan bli et villig redskap i hendene på de som utbytter. En utdannelse blottet for kultur er iboende destruktiv, selv om den på overflaten ser ut til å representere fremskritt. Siden alle slags folk har hevdet at deres egen storhet representerer "kulturen," er kultur blitt et vagt begrep i den offentlige bevissthet. Ekte kultur er resultatet av åndelige verdier assimilert i dagliglivet.2004

Høst HOLDNINGER FOR ASPIRANTER
Del I

Hele den åndelige prosessen må ikke betraktes som noe som kan beskrives intellektuelt, gripes av forstanden eller etterstrebes som var den en personlig disiplin. På mange måter innebærer den at individet oppgir alle de metoder han opp til nå trodde han kunne oppnå varig fred gjennom. På andre måter innebærer den nettopp å finne kjernen i de samme metodene og den opplyste bruken av dem, når man nå ser deres anvendelighet i et nytt lys.

Sommer GODT OG ONDT

Av de motsetningene som menneskesinnet skaper, er skillet mellom godt og vondt av spesiell betydning åndelig sett. Dette skillet er basert på menneskets ønske om å være fri fra begrensningene som alle ønsker innebærer. De erfaringer og handlinger som styrker begjærets lenker, er dårlige, og de erfaringer og handlinger som bidrar til å frigjøre sinnet fra begrensende begjær, er gode. Siden de gode erfaringene og handlingene også eksisterer i forhold til begjær, binder de på samme måte som dårlige erfaringer og handlinger gjør. I virkeligheten kan all binding forsvinne bare når begjæret forsvinner. Derfor kommer sann frihet når godt og vondt oppveier hverandre og blir så smeltet sammen med hverandre at de ikke lenger gir begjærets begrensede selv rom for noe valg.


Vår NÅDE

Selv om det nærmest er umulig, kan det likevel tenkes at man kan bli hundre prosent forberedt ved egne anstrengelser og dernest realisere Gud. I et slikt usannsynlig tilfelle er det ikke Gudsrealisasjon gjennom nåde. Men hvis den verste synder sto foran meg og det falt meg inn (lahar), kunne jeg få ham til å realisere Gud på mindre enn et sekund. Det ville vært nåde. I det selvsamme øyeblikk min nåde stiger ned på dere, blir dere også meg, og vi forblir ett.


Vinter ERINDRINGER

"Når de fem fullkomne Mestere henter meg ned, legger de et slør over meg. Selv om Babajan hadde form som en kvinne, var hun en av dem (de fem Fullkomne Mestere), og hun avdekket meg i min nåværende form. Med bare et kyss på pannen, mellom øyebrynene, fikk Babajan meg til å erfare (mai 1923) fornemmelser av ubeskrivelig salighet, som vedvarte i omkring ni måneder. Så en kveld (januar 1924) fikk hun meg i ett nu til å realisere selvrealiseringens (Gudsrealiseringens) uendelige salighet.
2003

Høst DRØM OG VIRKELIGHET

Så lenge dere ikke våkner opp fra en drøm, må drømmen nødvendigvis få dere til å føle at den er krass virkelighet. En drøm blir en drøm først når du våkner; først da forteller dere andre at det livet dere levde i drømmen bare var en drøm. God eller vond, glad eller trist - da blir drømmen erkjent som noe som i virkeligheten har vært absolutt ingenting.

Sommer KJÆRLIGHET, LYDIGHET OF OVERGIVELSE

Kjærlighet er en gave fra Gud til menneske, lydighet er en gave fra mester til menneske og overgivelse er en gave fra menneske til mester. En som elsker, vil gjerne gjøre den elskedes vilje og søker forening med den elskede. Lydighet utfører den elskedes vilje og søker den elskedes behag. Overgivelse hengir seg til den elskedes vilje og søker ingen ting.

Vår HAN VAR BABAS HUND

Hunder spiller en viktig rolle når Mesteren bruker dem bevisst. I min ti dagers avsondrethet ville jeg ha en hund til bruk i mitt eget arbeid — jeg vil ikke si hva. Jeg kunne ikke bruke Chum, heller ikke noen av de andre kjæledyrene. Hunden jeg trengte måtte være frisk, ny, uskyldig og ung. Så hadde det seg slik at i min avsondrethet kom Korshed til å nevne en schæfervalp, og omsider fikk vi Warrior. Jeg sa: "Han er min hund."

Vinter DEN NYE VERDENSORDEN

Verden er vitne til en akutt konflikt mellom lysets og mørkets krefter. På den ene siden finnes egoistiske personer som blindt søker egen lykke gjennom maktbegjær, hemningsløs grådighet og uforsonlig hat.... På den andre siden finnes personer som avdekker sitt iboende høyere selv ved å utholde smerte og deprivasjon og gjennom edle handlinger fulle av mot og selvoppofrelse.
2002

Høst OKKULTISME OG ÅNDELIGHET

Forskjellen mellom okkultisme og andre vitenskaper oppstår fordi andre vitenskaper angår aspekter og krefter som er direkte eller indirekte tilgjengelige for vanlig observasjon og manipulering, mens okkultisme angår aspekter og krefter som er essensielt utilgjengelige for vanlig observasjon og manipulering. Utviklingen av okkult kunnskap er avhengig av at menneskeånden utfolder sine latente krefter.

Sommer FØDSEL OG DØD

Når noen dør, blir ofte den avdødes venner og slektninger svært oppskaket, fordi formens oppløsning for dem ser ut som om livet selv utslettes. Alle deres tilknytningspunkter hadde med formen å gjøre. Det var på grunn av formen at de hadde kontakt med sjelen, og det var gjennom formen at alle deres forskjellige fysiske og emosjonelle behov ble tilfredsstilt.

Vår Å SE UT GJENNOM ALLE VINDUENE

I krigstider kan etikken bare evalueres i henhold til i hvilken grad den reflekterer den guddommelige plan. I krig er to slags krefter i virksomhet: (1) de som styrer mot kjærlighet, rettferdighet, harmoni og hele menneskehetens velferd og (2) de som virker i kompaniskap med snevre rasemessige og nasjonale interesser henimot selvisk utnyttelse av andre.


Vinter UTDYPING AV VOLD OG IKKE-VOLD

En ren og enkel ikke-vold betyr uendelig kjærlighet. Det er livets mål. Når denne tilstanden av ren, guddommelig kjærlighet er oppnådd, er aspiranten ett med Gud. For å nå dette målet må det finnes intens lengsel, og den aspiranten som eier lengselen etter å realisere denne aller høyeste tilstanden, må begynne med å praktisere det som kalles den tapres ikke-vold. Dette gjelder dem som selv om de ikke er ett med alle gjennom virkelig Realisasjon, ikke betrakter noen som sin fiende De prøver å vinne over selv en aggressor med kjærlighet og ofrer sitt liv hvis de blir angrepet, ikke av frykt men av kjærlighet.
2001

Høst SKEPELSENS MYSTERIUM

Gud er Skaper, Opprettholder og Ødelegger av det universet som stråler ut fra Ham, blir opprettholdt av Ham i Hans egen væren og re-absorbert i Ham. Bare Gud er virkelig, og universet er illusjonens rike selv om det er en manifestasjon av Gud Selv.

Sommer MENNESKELIG STILLHET,
GUDDOMMELIG STILLHET

Da Baba i 1925 bekjentgjorde at han hadde til hensikt å bli taus, sa han: "Jeg må være taus på grunn av et umåtelig åndelig arbeid som blir følgen av at Babajan forlater kroppen sin om ikke så lenge."

Vår YDMYKHET OG BESKJEDENHET,
TRO OG OVERBEVISNING

Det finnes ingen mer tilgjengelig metode til å bli kjent med det første omrisset av ens indre selv, enn gjennom komplett ærlighet. Ærlighet overfor ens medmennesker er det første steg; ut fra dette kommer det uunngåelig ærlighet overfor en selv.

Vinter GUDSREALISERING

Å nå frem til sann Selvkunnskap er å nå frem til Gudsrealisering. Gudsrealisering er en unik bevissthetstilstand. Den er ulik alle andre bevissthetstilstander fordi alle de andre bevissthetstilstandene oppleves med det individuelle sinn som medium, mens Gudsrealiseringens tilstand overhodet ikke er avhengig av det individuelle sinn eller noe som helst annet medium. Et medium er nødvendig for kunnskap om noe annet enn ens eget Selv. For å kjenne ens eget Selv er intet medium nødvendig.
2000

Høst GLEMSOMHET

Hele filosofien omkring det å nærme seg og realisere Sannheten, beror på det vi kan kalle glemsomhet. Ordet "glemsomhet" slik vi bruker det her, må ikke assosieres til den allment aksepterte betydning av ordet, nemlig å glemme å poste et brev eller en sinnstilstand som ganske enkelt er sløv og tom. Glemsomhet i denne spesielle betydningen er en sinnsinnstilling som gradvis utvikler seg til åndelig erfaring.

Sommer NÅR HAN BRYTER SIN TAUSHET

Når det gjaldt dette emnet siterte Eruch Jessawala Baba:
"Hver og én av dere er en vugge for Meg. Han sier Han kommer for å vekke — vekke hvem? Hvem er vi? Vi er ingenting. Han kommer for å vekke Seg Selv i oss. Bryte Sin egen taushet i oss — vi er ikke annet enn vuggen.

Vår SØVN, Del II

Søvn står i samme forhold til bevisstheten som døden gjør til livet. Døden er ikke en utslettelse av liv, den er at livet overføres til en annen eksistenstilstand. På samme måte er ikke søvnen en utslettelse av bevisstheten, men at bevisstheten trekker seg tilbake og stilles i bero. Bevisstheten er der alltid, enten latent som i det ubevisste eller manifest som bevissthet.

Vinter SØVN, Del I

Å falle i søvn er å hengi seg til en av livets primærkrefter. Søvn er et behov det er umulig å slippe vekk fra. Noe substitutt for søvn finnes ikke, selv om det til en viss grad er mulig å justere kravene den stiller, som å velge å trekke seg tilbake klokken elleve i stedet for klokken ti. Slike justeringer kan foretas bare innenfor veldefinerte grenser. Det ufravikelige søvnbehovet kan ikke manipuleres over tid.
1999

Høst ADVENT

I Francis Brabazons arti (hymne eller lovsang) bruker han uttrykket Sannheten og Sannhetens Legeme, guddommelige Avatar. For meg definerer disse ordene begrepet advent [latin: ankomst, tilkomst, komme] på en fin måte. Selv om ordet Avatar på sanskrit nok forklarer Ankomsten som virkelighetens nedstigning i illusjonen, synes jeg at uttrykket Sannheten og Sannhetens Legeme gjør idéen om virkeligheten i illusjonens midte klarere for vår tids mennesker. Sannheten er virkelighet og virkeligheten er Sannhet; og legemet som Sannheten tar på seg, er den menneskekroppen vi ser i Ankomsten: Meher Babas eller Jesu Kristi eller Gautama Buddhas skikkelse.

Sommer DEN FREMRYKKENDE LIVSSTRØMMEN

Den evoluerende bevisstheten tar ett skritt av gangen på sin marsj fremover fra den ene arten til den andre, og bare svært sjeldent store sprang. Men disse enkeltstegene fremover må ikke defineres for snevert. Hvis én spesifikk art blir utryddet, kan dens åndelige formål fylles av en annen beslektet art, eller ved desto flere fødsler i en supplerende art, eller ved at det gis mangelfulle og partielle uttrykk gjennom en noe høyere art. Kort sagt benytter evolusjonen seg av de utallige alternativene som er tilgjengelige for den. Den lar seg ikke stanse av de små hullene som dannes av utryddede arter eller "missing links."

Vår KRIG OG ENHET

Krig kan ikke skape noe virkelig skille, selv ikke mellom de menneskene som kriger mot hverandre. Disse menneskene synes å være forskjellige fra hverandre fordi deres sinn og kropper er forskjellige, men sett i deres sjelers perspektiv, er alle disse forskjellene ikke bare sekundære, de er ganske enkelt falske. Alle sjelers åndelige enhet forblir ubrytelig trass i alle kriger, og sett i den endelige virkelighets perspektiv, finnes det ingen sjel som virkelig er i krig med en annen sjel.

Vinter AVATAREN

Bevisst eller ubevisst søker hvert levende vesen én ting. I de lavere livsformene og i mindre utviklede mennesker er dette en ubevisst søken, i avanserte mennesker er den bevisst. Det man leter etter har fått mange navn – lykke, fred, frihet, sannhet, kjærlighet, fullkommenhet, Selvrealisering, Gudsrealisering, forening med Gud. Egentlig er det en søken etter alt dette, men på en spesiell måte. Alle opplever øyeblikk av lykke, glimt av sannhet, flyktige opplevelser av forening med Gud, det alle ønsker, er å gjøre dem permanente. De ønsker å etablere en varig virkelighet midt i en konstant forandring.
Hovedsiden | Anthology | Main Page Norway | AvatarMeherBaba USA | HeartMind | Søk