Bøker på norsk

 
Allting og ingenting
Blant den håndfull bøker som Meher Baba skrev, finner vi denne lille juvelen....Allting og ingenting  er full av nye idéer. Den er sjarmerende, inspirerende og poetisk — alt rotfestet i den sanne kunnskapens klare lys.

Ann Conlon fra "Introduksjon til nye utgave."

Forelesninger
I dette verket som Han ga Sine nærmeste disipler i løpet av 1930-årene og de tidligste 40-årene, beskriver Meher Baba metoder til inkorporering av dagliglivet i ens åndelige utviklingsprosjekt. Han skisserer også skaperverkets struktur og klargjør aspirantens forhold til Avataren og Mesteren.

D. E. Stevens fra "Introduksjon til syvende utgave."

Gud taler
Gjentatte ganger beskriver Baba skaperverket som det middelet som Guds impuls til bevisst å kjenne Sin egen guddommelighet vil bære frukt gjennom. Gjennom omhyggelige uttalelser i Gud taler beskriver han hvordan denne bevissthetsgenerende mekanismen blir utviklet. Den uendelige enhets virkelighet og bevisstheten som evoluerer gjennom å løse de utallige utfordringer som fremsettes innenfor Skapelsens dualitet, etterspores i minste detalj.

D. E. Stevens fra "Introduksjon til annen utgave."

Livet på sitt beste
Denne lille, men kostelige boken med amerikansk-fødte budskap fra Meher Baba, Indias lysende sadguru, vil trolig vise seg å bli en kilde til uendelig inspirasjon — ikke bare for hans egne disipler, men for alle pilegrimer som har trådt inn på Stien. På sin egen unike måte tilfører hver enkelt slik bok noe til vår Ene Menneskelighets åndelige arv, og slik befordrer de Rett Kunnskap — ikke bare i vår generasjon, men i alle kommende generasjoner.

Dr. W. Y. Evans-Wentz fra "FORORD."

Lys fra Meher Baba over det åndelige panorama
Under forberedelsene til trykking av Meher Babas Gud taler (God Speaks) dukket flere slike tilleggsspørsmål opp. Vi overlot dem til Meher Baba i håp om at han ville forklare dem nærmere. På tross av de alvorligste handikap i forhold til tid og helse dikterte Meher Baba ved hjelp av sine nye karakteristiske tegnsymboler det følgende verk.

Ivy O. Duce fra "INTRODUKSJON."


Hovedsiden | Anthology | Main Page Norway | AvatarMeherBaba USA | HeartMind | Søk