Symbols of the world's religions

 
               

En Avatarisk periode er lik en vårens tidevannsbølge i skaperverket. Den bringer en ny forløsning av krefter, vekker bevisstheten på ny, gir en ny livsopplevelse — ikke bare til noen få, men til alle.

Forelesninger, s. 268, Meher Baba
1999 © AMBPPCT

UTSAGN OG BUDSKAP


Avataren
Denne nye strømmen av kreative impulser manifesterer seg med en guddommelig personlighet som sitt medium, nemlig gjennom en inkarnasjon av Gud i en helt spesiell betydning — Avataren.
Det Universelle Budskap
Jeg har ikke kommet for å belære, men for å vekke.
Søken etter Gud
Å finne Gud er å komme frem til sitt eget Selv.
Den Nye Menneskeheten
Den Nye Menneskehetens kommende sivilisasjon vil være besjelet — ikke av tørre intellektuelle læresetninger — men av levende åndelig erfaring.
Godt og ondt
Når avtrykkene av både godt og ondt forsvinner, ser sinnet sjelen. Dette er Opplysning.
Kjærlighet
Kjærlighet er en refleksjon av Guds enhet i tosidighetens verden.
Gud som uendelig kjærlighet
Alle stadier i Guds opplevelse av Seg selv som en begrenset elsker kulminerer til slutt i Hans opplevelse av Seg selv som den eneste Elskede.
Gud og skaperverket
For å forstå Guds all-viktighet — Han Som er den eneste Virkelighet — la oss sammenligne Ham med sinnet, og la hårene på hodet sammenlignes med skaperverket.
Det nye livet
Dette Nye Livet er endeløst, og selv etter min fysiske død vil det bli holdt i live av dem som lever sitt liv i fullstendig forsakelse av svik, løgn, hat, vrede, grådighet og begjær.
Sann kjærlighet
Fra evighet til evighet har jeg ikke sagt annet enn ELSK GUD.
Det er bare EN
Jeg gir dere alle min velsignelse for at dere skal forstå at å elske Gud i en hvilken som helst form, på en hvilken som helst måte, vil gjøre dere evig FRI.
Hovedveier til forståelse
Åndelig forståelse fødes av harmoni mellom hjerte og sinn.
Meher Babas Rop
Jeg gir dere alle min velsignelse for at gnisten fra min Guddommelige Kjærlighet skal plante denne dype lengselen etter Kjærlighet til Gud i hjertene deres.
Jeg er sønn av Gud fader og Gud moder i ett
Hittil har Gud i Hinsidestilstanden ikke hatt anledning til å spille rollen som Gud Moderen.
Hvordan man elsker Gud
Hvis vi forstår og føler at det største vi kan gjøre for å tilbe Gud og hengi oss til Ham, er å aldri såre eller skade noen av Hans skapninger, elsker vi Gud.
Kjærlighet og Gudskjærlighet
Til sist er det kjærligheten som vil bringe den mye ønskede, universale likestilling i menneskeheten, uten nødvendigvis å forstyrre de innebygde mangfoldigheter i menneskets egenart.
Tolv måter å realisere Meg på
Hvis du har den samme kjærligheten til Meg som Sankt Frans hadde til Jesus, da vil du ikke bare realisere meg, du vil også glede Meg.
Mitt ønske
Meher Baba sier: Elskeren må overholde den Elskedes ønske. Mitt ønske for mine elskere er som følger:
Virkelig fødsel og virkelig død
Det finnes én virkelig fødsel og én virkelig død. I virkeligheten blir du født én gang og du dør bare én gang.
Baba om sine aktiviteter
Jeg griper ikke inn i noen religion og hindrer ingen i å følge sin egen tro.
Krig og enhet
Krig kan ikke rettferdiggjøres bare fordi den fører med seg visse åndelige kvaliteter som biprodukter, for disse kvalitetene kan også utvikles i fredstid.
Noen guddommelige kvaliteter
Vanskelighetene på den åndelige sti kan bare overvinnes hvis aspiranten er ensrettet.
Å rense hjertet
Å huske meg kan imidlertid holde urenhetene i sinnet ditt nede på samme måte som alun griper fatt i (flokkulerer) grumset i en tønne med uklart vann.
Ikke før verden skriker etter Gud vil jeg oppgi min taushet
De visste at dette ville bli den siste muligheten de hadde til å høre stemmen hans.
Ingen behøver å fortvile
Den største synder så vel som den største helgen har fått den samme usvikelige guddommelige garanti.
Lykkens betingelser
Når man gjennom total løsgjorthet når frem til den tilstanden der man ikke ønsker seg noe, kan man drikke av en uuttømmelig indre kilde av evig lykke som aldri blekner — en lykke som ikke er avhengig av verdens objekter men opprettholdes av Selvkunnskap og Selvrealisering.
Hvorfor er det innbyrdes forskjeller mellom Avatarenes lære?
Alle profetene var inkarnasjoner av Gud, derfor befinner de seg hinsides begjær og fristelser, de var manifestasjonen av det samme guddommelige element.
Hvor er Gud?
Denne diskusjonen om Gud oppsto fordi Wankadia ønsket å stille spørsmål om filosofiske og teologiske emner til Baba. Men før han fikk anledning til å spørre ham, hadde Baba svart på alle spørsmålene.
Å være ren av hjertet
Forklaringer og forståelse betyr bare at dere jager Gud vekk i stedet for å trekke Ham inn. Når du forstår, har du ikke forstått Gud. Gud er.
Arbeid for menneskehetens åndelig frihet
Åndelig frihet må vinnes av en selv for en selv, gjennom en årvåken og utrettelig krigføring mot det lavere selvet og de lavere begjærene.
Liv uten død
Å oppnå den menneskelige kropp er på sett og vis reisens ende, men de sanskaraene (inntrykkene) som har hopet seg opp i løpet av arbeidet med å oppnå denne bevisstheten, stenger for menneskets utsikt mot sitt evige Selv.
Gud er i alle
Menneskets strålende skjebne er Selvrealisering.
Død og udødelighet
For de fleste forblir døden en sjelsopprivende gåte som bringer dyp rastløshet; for noen åpner den et stort område for fantasifulle spekulasjoner; for de få røper den sin hemmelighet.

               

 Hovedsiden | Anthology | Eternal Beloved | Avatar Meher Baba | HeartMind | Søk